• Home-Slider1
  • Home-Slider2
Home-Slider11 Home-Slider22
تغییر جنسیت یا ترانس‌ سکسوآلیسم
چهره سازی زنانۀ صورت با جراحی در ترانسهای مرد به زن

چهره سازی زنانۀ صورت با جراحی در ترانسهای مرد به زن

در مقالات قبلی یک مقدار اطلاعات در مورد تغییر جنسیت یا همان ترانس¬ سکسوآلیسم Transsexualism)) ارائه شدند و توضیح داده شد که از نظر جراحی افراد ترانس ما مواجه با مشکلات بزرگ هستند. همچنین توضیح داده شد که در ترانس سکسوآلیسم مرد به زن یا برعکس یک عده اعمال جراحی الزامی هستند، ولی تعداد بسیار زیادی از اعمال جراحی نیز وجود دارند که انجام آنها به انتخاب و به دلخواه خود فرد است.
۱۷:۴۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 1122
پروتوکل هورمون درمانی در تغییر جنسیت زن به مرد

پروتوکل هورمون درمانی در تغییر جنسیت زن به مرد

کلیات هورمون درمانی در تغییر جنسیت در مبحث تغییر جنسیت مرد به زن توضیح داده شده اند و در اینجا آورده نمی شوند. قبل از مطالعۀ این مبحث لطفاً کلیات از مقاله فوق مطالعه شود. پایه و اساس درمان در این افراد تجویز هورمون تستوسترون می باشد. این هورمون سبب ایجاد صفات جنسی ثانویه مردانگی در زنان می شود.
۱۸:۰۰:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 1069
پدیدۀ ترانس سکسوآلیسم (تغییر جنسیت) در ایران

پدیدۀ ترانس سکسوآلیسم (تغییر جنسیت) در ایران

ترانس سکسوآلیسم یا همان تغییر جنسیت از قرنها قبل بوده ولی در دو دهۀ اخیر در تمامی جوامع از جمله جامعه ما پررنگ تر شده است. در ترانس سکسوالیسم فرد معتقد که دارای جنس غلط است و می بایست در جنس مخالف می بود. امروزه جهانی شدن یا Globalization مرزها را در نوردیده و هر پدیده ای را جهانی می کند.
۲۱:۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 1057
آژنزی یا فقدان واژن

آژنزی یا فقدان واژن

آژنزی یا فقدان واژن یک حالتی است که در آن یک نفر خانم بصورت مادرزادی دارای فقدان واژن می باشد. فقدان واژن ممکن است کامل باشد یعنی بیمار بصورت کامل دارای واژن نیست و یا اینکه ناقص باشد، یعنی فقط قسمتی از واژن تشکیل شده است. میزان شیوع این بیماری یک در 5000 است. اغلب این بیماری در دوران بلوغ شناخته می شود که بیمار متوجه می شود که مثل بقیۀ دوستان خود پریود نمی شود.
۱۷:۱۴:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - بازدید: 1861
کلیات هورمون درمانی در تغییر جنسیت

کلیات هورمون درمانی در تغییر جنسیت

در یک دهۀ گذشته میزان صدور مجوز قانونی برای تغییر جنسیت زیاد شده و علت آنهم افزایش درخواست تغییر جنسیت می باشد، ولی متأسفانه با اینکه مجوزها صادر می شوند ولی اسباب و وسایل آن به هیچ وجه فراهم نیست. مثلاً شهرستان شیراز نیاز به یکصد دستگاه خودرو ویژه دارد که باید از تهران تهیه شود. یکصد خودرو تهیه می شود ولی راننده برای بردن آنها وجود ندارد. این موضوع دقیقاً در مقوله تغییر جنسیت صدق می کند.
۱۸:۳۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 1119
اشتباهات بزرگ در اعمال جراحی ترانسهای مرد به زن

اشتباهات بزرگ در اعمال جراحی ترانسهای مرد به زن

ترانس سکسئوالیسم (Transsexualism) یا ترانس جندر (Transgender) عبارت از تغییر جنسیت به جنس مخالف می باشد. این پدیده در کشور ما نیز قانونی است و پس از صدور مجوز توسط پزشکی قانونی می توان اقدام به جراحی این افراد کرد. البته جراحی آخرین مرحله است و ابتدا بیمار باید دو مرحلۀ هورمون درمانی و زندگی در فالب جنس مخالف بمدت یک و نیم تا 2 سال را تجربه کند و بعد اقدام به جراحی نماید.
۲۲:۱۸:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 1961
ایجاد واژن در خانمهای فاقد واژن و یا در افرادیکه تغییر جنسیت می دهند

ایجاد واژن در خانمهای فاقد واژن و یا در افرادیکه تغییر جنسیت می دهند

واژن عضو اصلی برقراری رابطۀ جنسی در خانمها است و اصولاً خانم بدون واژن معنی ندارد گو اینکه خانمها برای رسیدن به ارگاسم یا همان ارضاء جنسی نیاز چندانی به واژن ندارند. فقدان واژن تأثیرات روحی و روانی عمیقی در خانمها دارد، درست است که خانمها برای رسیدن به ارضاء جنسی نیازی چندان به واژن ندارند ولی منبع اصلی ارضاء جنسی در مردان واژن همسر می باشد.
۱۷:۲۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - بازدید: 1454
ترانس سکسوآلیسم یا تغییر جنسیت مرد به زن: اعمال جراحی مورد نیاز

ترانس سکسوآلیسم یا تغییر جنسیت مرد به زن: اعمال جراحی مورد نیاز

ترانس سکسئوالیسم (Transsexualism) یا ترانس جندر (Transgender) عبارت از تغییر جنسیت به جنس مخالف می باشد. اکثر کشورهای اروپائی و آمریکائی معیارهائی برای این موضوع دارند که از استانداردهای بین المللی پیروی می کنند. علی رغم اینکه در کشور ما مجوز تغییر جنسیت صادر می شود ولی اینکه معیارها و استانداردهای تصویب شده وجود دارند یا نه بنده تا کنون مشاهده نکرده ام.
۲۲:۳۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 8423
هورمون درمانی در تغییر جنسیت یا ترانس‌سکسوالیسم

هورمون درمانی در تغییر جنسیت یا ترانس‌سکسوالیسم

هورمون درمانی اساس تغییر جنسیت یا ترانس‌سکسوالیسم (Transsexualism) است و این افراد باید تحت دو نوع هورمون درمانی قرار گیرند: مهار هورمونهای طبیعی خود فرد و تجویز هورمونهای جنس مخالف جهت ایجاد خصوصیات جنسی مربوطه. هورمون درمانی تقریباً یک سال قبل از اعمال جراحی صورت می گیرد. هورمون درمانی بالقوه می تواند عوارض خطرناک داشته باشد، بنابراین بیمار باید از نزدیک تحت نظر باشد و در ضمن آن توسط ......
۱۶:۰۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - بازدید: 1078
اعمال جراحی ترانس سکسوآلیسم یا تغییر جنسیت مرد به زن

اعمال جراحی ترانس سکسوآلیسم یا تغییر جنسیت مرد به زن

ترانس سکسوآلیسم یا همان تغییر جنسیت در منابع علمی به اسامی دیگر نیز ذکر می شود مثل Transgender و Sex Reassignment. مجوز ترانس سکسوآلیسم یا تغییر جنسیت در کشور ما صادر می شود ولی تمهیدات لازم فراهم نیست در ضمن بنده در صدور خود مجوز نیز سئوال دارم اینها را همکاران روانپزشک صادر می کنند.
۲۲:۴۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - بازدید: 1565
اعمال جراحی در تغییر جنسیت یا ترانس سکسوالیسم زن به مرد

اعمال جراحی در تغییر جنسیت یا ترانس سکسوالیسم زن به مرد

در جامعۀ ما مثل تمامی جوامع یک عده انگشت شمار مرد یا زن هستند که خواهان تغییر جنسیت به جنس مخالف (Transsexualism) می باشند. افرادی حائز شرایط تغییر جنسیت یا ترانس‌سکسوالیسم هستند که دارای یک عده معیارهای علمی باشند که توسط مجامع علمی دنیا تهیه شده اند. صرف ادعا و درخواست یک نفر دلیل بر انجام فوری اقدامات لازم برای تغییر جنسیت نیست.
۱۶:۳۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - بازدید: 1069
اعمال جراحی در تغییر جنسیت یا ترانس سکسوالیسم مرد به زن

اعمال جراحی در تغییر جنسیت یا ترانس سکسوالیسم مرد به زن

ترانس سکسوالیسم(Transsexualism) یا تغییر جنسیت در مواردیکه فرد از جنس خود ناراضی است و دارای معیارهای علمی لازم برای تغییر جنسیت است انجام می شود. امر تغییر جنسیت بسیار پیچیده است و یک کار تیمی است. در کشور ما نیز اگر فردی مجوزهای قانونی لازم را داشته باشد این امر امکان پذیر است.
۱۶:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - بازدید: 3528
تغییر جنسیت-ترانس سکسوآلیسم-آخرین عمل

تغییر جنسیت-ترانس سکسوآلیسم-آخرین عمل

در علم پزشکی تغییر جنسیت یا ترانس‌سکسوالیسم به موردی گفته می شود که در آن هویت جنسی فرد (زن هست یا مرد) با هویت جنسی که با آن بزرگ شده است همخوانی ندارد. مثلاً یک فردیکه بصورت دختر بزرگ شده است، فکر می کند که جنس وی اشتباهی بوده و می بایست بصورت جنس مخالف یعنی پسرانه بزرگ می شده است.
۱۷:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - بازدید: 1352
دسترسی سریع

با ما در شبکه های اجتماعی

FacebookSocial-Network-Twitter-iconInstagram-Icongoogle_plus2icon-youtubelinkedin

سئوالات خود را اینجا مطرح نمائید

کانال تلگرام بیماریهای ارولوژی:

https://telegram.me/urologicaldiseasedrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص باروری و ناباروری:

https://t.me/nabarvaridrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص سلامت جنسی:

https://t.me/salamatjensidrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص زگیل تناسلی:

https://t.me/zegiltanasolidrsafarineiad

کانال تلگرام مخصوص ترانسها:

https://t.me/Iraniantransgender

کانال کاربرد لیزر اربیوم یاگ

https://t.me/erbyaglaserdrsafarinejad

کانال بیماریهای آمیزشی

https://t.me/stddrsafarinejadساعات کار کلینیک

ایام هفته: 22-13 بعد از ظهر

لطفا قبل از مراجعه نسبت به اخذ نوبت ویزیت اقدام نمایید. لطفا بعلت تراکم بیماران مراجعه کننده فقط بیمارانیکه نیاز به عمل جراحی دارند اقدام به اخذ نوبت ویزیت بفرمایند.

آدرس مطب

تهران میدان اقدسیه اراج کلینیک نیکان طبقۀ 5

تلفن جهت اخذ نوبت ویزیت: 71062500