• Home-Slider1
  • Home-Slider2
Home-Slider11 Home-Slider22
اشتباهات بزرگ در اعمال جراحی ترانسهای مرد به زن

ترانس سکسئوالیسم (Transsexualism) یا ترانس جندر (Transgender) عبارت از تغییر جنسیت به جنس مخالف می باشد. این پدیده در کشور ما نیز قانونی است و پس از صدور مجوز توسط پزشکی قانونی می توان اقدام به جراحی این افراد کرد. البته جراحی آخرین مرحله است و ابتدا بیمار باید دو مرحلۀ هورمون درمانی و زندگی در فالب جنس مخالف بمدت یک و نیم تا 2 سال را تجربه کند و بعد اقدام به جراحی نماید.

با گذشت زمان و افزایش اطلاعات ترانسها، کمبودهای بسیار شدید ما در این مورد نیز خود را نشان میدهند. در چند سال گذشته ترانسهای متعدد مرد به زن به اینجانب جهت اصلاح اعمال جراحی قبلی مراجعه کرده اند که متأسفانه هیچ اقدام اصلاحی نمی توان انجام داد. قاعده و قانون براین است که پزشک معالج هر اقدامی می خواهد انجام دهد باید به بیمار در مورد معایب و محاسن عمل فوق توضیح دهد، علاوه از اینکه این اقدام صورت نمی گیرد در بعضی مطبها در کمال تعجب بیماران 4 تا 4 تا به اطاق پزشک فرستاده می شوند و هنوز بیمار مشکل خود را نگفته نسخۀ وی حاضر است. شاید بسیاری از این انتقاد بنده تعجب کنند، بنده همیشه از حق و حقوق بیماران دفاع کرده ام قسمت اعظم کار بنده جراحی است بنده در مراکزی که آموزش دیده ام همیشه به من آموزش داده اند که کار پزشکی و درمان بیمار  مثل میوه نیست که فرد بنا به دلخواه خود میوه درجه یک، یا دو و یا سه را انتخاب نماید. در کار پزشکی باید بهترین اقدام درمانی برای بیمار ارائه شود و علاوه از آن هر جراح و پزشکی مدعی شود که در رشتۀ خود نادانسته ندارد دروغ محض است. جراح نباید دست به کاری بزند که هیچگونه آموزشی در این مورد ندیده است. بنده نیز همیشه از این اصول پیروی کرده ام و هر بیماری نزد بنده برای درمان داروئی و یا درمان جراحی مراجعه نماید، بنده همیشه طبق اصول آموزش دیده، بهترین کار را ارائه داده ام و در مواردیکه موردی را بلد نبوده ام و یا دانسته هایم اندک بوده است به صراحت به بیمار گفته ام که بنده نمی توانم مشکل شما را حل کنم چون یا در مورد آن آموزش ندیده ام و یا اطلاعاتم اندک است. علاوه از آن قانون جراحی می گوید که شما اقدام به جراحی هائی بکنید که در مورد آن خبره هستید و یا مطئن می باشید که درمان لازمه را بیمار دریافت خواهد کرد. این نه تنها شامل کار بنده بلکه شامل بیهوشی، مراقبتهای قبل از عمل، مراقبتهای بعد از عمل و غیره نیز می شوند. بیمارانیکه در نزد بنده درمان شده اند به عینه به این موضوع پی برده اند و اگر بیماری این اقدام دلخواهش نباشد در کمال عزت و احترام به وی توصیه می کنم که پزشک معالج خود را عوض نماید. در کشوری که بنده آموزش دیده ام نوع ارائه خدمات درمانی در تمامی بیمارستانها دارای کمیت و کیفیت یکسان هستند فقط مراکز درمانی برای ارائه بهترین خدمات به بیمار به سه سطح یا Level تقسیم می شوند که از سطح یک تا 3 متفاوت است. این به معنی متفاوت بودن درمان نیست، تمامی مراکز سطح یک درمان یکسان ارائه می کنند. اگر در سطح یک پزشک و تجهیزات لازم جهت درمان بیمار موجود نباشد، وی به سطح 2 و به همین ترتیب به سطح سه ارجاع می شود. مثلاً بر حسب جمعیت یک استان ممکن است فقط یک یا چند مرکز درمانی سطح 3 داشته باشد در صورتیکه یکصد مرکز درمانی سطح یک دارد.

موضوع جراحی ترانسها در کشور ما کم کم دارد به یک مسئله تبدیل می شود. در عمل جراحی ترانس سکسوآلیسم مرد به زن یکی از اصول اصلی داشتن حس جنسی و حفظ آن پس از عمل جراحی است و لازمۀ آن حفظ اعصاب نعوظ آلت تناسلی همراه با کلاهک آلت تناسلی می باشد که بعداً بشکل کلیتوریس شکل داده می شود یعنی باید اعصاب آلت تناسلی چسبیده به کلاهک آلت تناسلی حفظ شده و بعداً شکل داده شود. آیا همکاران جراحی که بیماران ترانس سکسوآلیسم مرد به زن را جراحی می کنند در ابتدا به بیمار می گویند که این کار را بلد نیستند و برای بیمار انجام نخواهند داد؟ آیا اخلاقی است که یک ترانس سکسوآلیسم را در حقیقت مُثله کرد و اسم آنرا جراحی گذاشت. دو هفته قبل از نگارش و انتشار  این مقاله یکه ترانس سکسوآلیسم مرد به زن به بنده برای اصلاح عمل جراحی قبلی مراجعه کرده بود. جراح با تجربه در اعمال پیچیده راه اصلاح بعدی را برای خود باز نگه میدارد. در این ترانس سکسوآلیسم آلت تناسلی از بیخ بریده شده و همراه با آن مجرای ادرار نیز تخریب شده بود و بیمار نه کلیتوریس داشت، نه حس جنسی داشت و علاوه از آن در ادرار کردن دارای مشکل فراوان بود و در کمال تعجب از مجرای حدود 30 سانتی متری مرد، فقط حدود 5 سانتی متر حفظ شده و مجرا را قطع کرده و به حال خود رها کرده بودند، همان کاری که دلاکها چند دهه قبل در موقع ختنه کودکان انجام میدادند، البته این روش هنوز در روستاهای دور افتاده مرسوم است. برای این بیمار چه کار می توان کرد؟ برای این بیمار هیچ اقدام جراحی اصلاحی متصور نیست. فقدان کلیتوریس و فقدان تحریک جنسی را اگر بیمار تحمل کند، تخریب مجرای ادرار باعث می شود که یک پای بیمار همیشه در بیمارستان باشد، میلیونها تومان هزینه کند، با زجر زندگی کند و بالاخره مشکلش هم حل نشود. موضوع مجرای ادرار، حفظ آن و ترمیم مناسب حین جراحی از اصول مهم جراحی ترانسها چه مرد به زن و چه زن به مرد می باشد. باید همکارانیکه هیچ نوع آموزشی در باب جراحی ترانسسکسوالیسم ندیده اند به هیچ وجه نسبت به جراحی این افراد اقدام ننمایند،  وقت آن رسیده است که وزارت بهداشت در این مورد اقدامات لازمه را انجام دهد. وقتی مجوز ترانس سکسوآلیسم شدن صادر می شود، باید ملزومات لازم برای ترانس شدن یک فرد در مرتبۀ اول در بیمارستانهای دولتی فراهم شود و حداقل در هر استانی یک مرکز تخصصی برای اینکار احداث شود. پدیدۀ تبدیل مرد به زن و یا زن به مرد مربوط به یک تخصص نیست، یک تیم تخصصی خبره و آموزش دیده لازم است تا این اقدام مهم انجام شود. روز به روز به تعداد بیماران ایرانی که شاکی از اعمال جراحی خود هستند و به بنده مراجعه می کنند، افزوده می شود و تعداد زیادی نیز در شهرستانهای دورافتاده هستند که هرگز پایشان به تهران نرسیده و نمی توانند مشکلات خود را بیان کنند. در مرکزی که بنده آموز ش دیده ام به افرادیکه جهت ترانس شدن مراجعه می کردند، یک دفترچه سئوال می دادند که 100 سئوال در مورد ترانسها در آن درج شده بود و به بیمار می گفتند موقعی شروع به ارزیابی بیمار جهت حائز شرایط بودن برای ترانس شدن اقدام خواهند کرد که به هر 100 سئوال پاسخ صحیح بدهد و این دفترچه را به بیمار می دادند و می گفتند که برود منزل و مطالعه کند و حتی از پزشکان دیگر بپرسد و هر موقع فکر کرد که به تمام سئوالات پاسخ صحیح داده است مراجعه کند بدین ترتیب قبل از کوچکترین اقدام فرد خواهان ترانس شدن، اطلاعات بسیار مفید و کافی در این مورد کسب می کرد. متأسفانه ترانسهای ایرانی که نزد بنده مراجعه می کنند یا اطلاعات بسیار اندک و یا هیچگونه اطلاعی از روند ترانس شدن ندارند و اغلب بیماران ایرانی برای اصلاح عمل خود به اینجانب مراجعه می کنند و از هر 10 بیماری که بنده عمل می کنم حداکثر یک نفر آنها از ابتدا نزد اینجانب نسبت به عمل جراحی اقدام نموده است و اینها هم از طبقۀ اجتماعی خاصی هستتند و بقیه بعلت ارزان بودن پزشکی در ایران از کشورهای خارجی بیشتر از اروپا به اینجانب مراجعه می نمایند. هدف از این نوشتار سه مورد مهم است:

  • وزارت بهداشت ملزومات لازم در مورد ترانس شدن افراد در بیمارستانهای دولتی را فراهم نماید و بیمه ها نیز نسبت به تحت پوشش قرار دادن هزینۀ ترانسها قدام نمایند. معلوم است که بیمه ها خود بخود اینکار را نمی کنند در موارد معمولی این بیمه ها جد و آباد بیمه گر را جلوی چشمش میاورند تا مقداری از پول هزینه شده را پرداخت نمایند ولی تبلیغ آنها برای بیمه شدن و حُسن بیمه هایشان را موقع بیمه شدن هیچ بیمه گری فراموش نمی کند.
  • ترانسهای عزیز حتماً قبل از اقدام به اینکار اطلاعات کافی در مورد آن کسب کنند و بی گدار به آب نزنند، الان بنده بیماران بسیاری دارم که وارد وادی چه کنم چه کنم شده اند.
  • از همکاران عزیز پزشک ملتمسانه درخواست می کنم که اگر آموزشی در این مورد ندیده اند به حقوق بیمار احترام گذاشته و دست به آنها نزنند و بیمار را به راه درست هدایت کنند و اگر علاقۀ وافر دارند، باید قبول زحمت فرموده از مراکز معتبر دنیا پذیرش گرفته و آموزش لازم را ببینند.

کانال تلگرام بیماریهای ارولوژی:

https://telegram.me/urologicaldiseasedrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص باروری و ناباروری:

https://t.me/nabarvaridrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص سلامت جنسی:

https://t.me/salamatjensidrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص زگیل تناسلی:

https://t.me/zegiltanasolidrsafarineiad

کانال تلگرام مخصوص ترانسها:

https://t.me/Iraniantransgender

کانال کاربرد لیزر اربیوم یاگ

https://t.me/erbyaglaserdrsafarinejad

کانال بیماریهای آمیزشی

https://t.me/stddrsafarinejad
دسترسی سریع

با ما در شبکه های اجتماعی

FacebookSocial-Network-Twitter-iconInstagram-Icongoogle_plus2icon-youtubelinkedin

سئوالات خود را اینجا مطرح نمائید

کانال تلگرام بیماریهای ارولوژی:

https://telegram.me/urologicaldiseasedrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص باروری و ناباروری:

https://t.me/nabarvaridrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص سلامت جنسی:

https://t.me/salamatjensidrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص زگیل تناسلی:

https://t.me/zegiltanasolidrsafarineiad

کانال تلگرام مخصوص ترانسها:

https://t.me/Iraniantransgender

کانال کاربرد لیزر اربیوم یاگ

https://t.me/erbyaglaserdrsafarinejad

کانال بیماریهای آمیزشی

https://t.me/stddrsafarinejadساعات کار کلینیک

ایام هفته: 22-13 بعد از ظهر

لطفا قبل از مراجعه نسبت به اخذ نوبت ویزیت اقدام نمایید. لطفا بعلت تراکم بیماران مراجعه کننده فقط بیمارانیکه نیاز به عمل جراحی دارند اقدام به اخذ نوبت ویزیت بفرمایند.

آدرس مطب

تهران میدان اقدسیه اراج کلینیک نیکان طبقۀ 5

تلفن جهت اخذ نوبت ویزیت: 71062500