• Home-Slider1
  • Home-Slider2
Home-Slider11 Home-Slider22
زگیل تناسلی در افرادیکه دچار نقص در سیستم ایمنی بدن هستند

سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در سلامتی انسانها دارد. بدن انسان روزانه مورد حملۀ دهها و صدها نوع میکروارگانیسم (باکتری، ویروس، قارچ، انگلها و غیره) قرار می گیرد ولی ما در تمامی موارد گرفتار و مبتلا به این میکروارگانیسمها نمی شویم. علاوه از آن روزانه ممکن است هزاران سلول سرطانی در بدن انسان تولید شوند، ولی سیستم ایمنی بدن ، سلولهای سرطانی را از بین می برند. بنابراین ما انسانها قسمت عمدۀ سلامتی خود را مدیون سیستم ایمنی سالم بدن هستیم.

در مواردیکه سیستم ایمنی بدن ضعیف است هم فرد زود گرفتار باکتریها، ویروسها و یا قارچها می شود و اگر هم گرفتار شد، بیماری بسرعت در بدن منتشر و پیشرفت می کند و در بسیاری از موارد سبب فوت بیمار می گردد.

افراد زیر دچار نقص در سیستم ایمنی بدن می باشند:

1. یک عده بیماریهای مادرزادی هستند که فرد در آن بصورت وراثتی دچار نقص در سیستم ایمنی بدن می باشد.

2. افرادیکه بعلت سرطان تحت شیمی درمانی هستند.

3. افرادیکه بنا به هر علتی از داروهای مهار کنندۀ سیستم ایمنی استفاده می کنند، مثل افرادیکه پیوند کلیه شده اند و برای اینکه سیستم ایمنی بدن کلیۀ پیوندی را پس نزند، توسط داروهائی سیستم ایمنی مهار می شود و افرادیکه پیوند کلیه شده اند، اکثراً بکرات دچار بیماریهای ویروسی و قارچی می شوند. یا افرادیکه دچار یک بیماری خود ایمنی هستند مثل بیماری آرتریت روماتوئید که از داروهای سرکوب کنندۀ سیستم ایمنی بدن استفاده می کنند.

4. بیماران مبتلا به ویروس HIV که در مراحل انتهائی بیماری علت اصلی مرگ آنها نقص در سیستم ایمنی بدن و ابتلاء به عفونتهای خطیر است.

لیست مواردیکه سبب نقص در سیستم ایمنی بدن می شوند، زیاد است و موارد فوق فقط شایعترینها بودند.

در افرادیکه به هر علتی دچار نقص در سیستم ایمنی بدن می باشند باید موارد زیر رعایت شوند:

1. این افراد از مواجهه با افراد مبتلا به بیماریهای واگیر دار مثل آبله مرغان و آنفلوآنزا و غیره باید اجتناب کنند. در مورد ویروس عامل زگیل تناسلی، این افراد باید بدانند اگر مواجه با این ویروس شوند، بسرعت مبتلاء به آن خواهند شد. در بسیاری از موارد گرفتاری به یک باکتری و ویروس منجر به مرگ این بیماران می شود. اگر این بیماران دچار آبله مرغان شوند، گرفتاری آنها وحشتناک خواهد بود. حتی طاولهای آبله مرغان در داخل چشم این افراد می زنند. بنده بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی که به آبله مرغان گرفتار شده اند را زیاد دیده ام، تقریباً نقطۀ سالم از پوست دیده نمی شود و تمام بدن پر از طاولهای آبله مرغان است. بیماری زگیل تناسلی یک بیماری آمیزشی است، و فرد مبتلا به نقص سیستم ایمنی بدن اگر با یک فرد مبتلا رابطۀ جنسی داشته باشد، نه تنها ویروس HPV بلکه سایر میکروارگانیسمها مثل ویروس HIV به سهولت وارد بدن فرد شده و پس از اینکه فرد را گرفتار کردند، بسرعت در بدن منتشر شده و پیشرفت می کنند.

2. اگر این افراد مبتلا به بیماری ویروسی، باکتریائی و یا قارچی شدند باید بستری و بشدت تحت درمان قرار گیرند و گرنه خطر مرگ در اثر منتشر شدن بیماری فرد را تهدید می کند.

3. در مورد ویروس زگیل تناسلی، چون این ویروس عامل ایجاد کنندۀ بسیاری از سرطانها در بدن می باشد، در افراد سرطانی مبتلا به آن، در مان خود سرطان نیز مواجه با مشکل می شود، بنابراین باید تمام تلاشها انجام شوند تا ویروس HPV از بدن ریشه کن گردد.

ویروس HPV فقط ناحیۀ تناسلی را گرفتار نمی کند، بلکه می تواند ناحیۀ دهان، حلق و حنجره، و سایر نواحی را نیز گرفتار نماید. در مواردی این ویروس وارد ریه ها شده و منجر به عفونت (پنومونی) ویروسی ریه ها می شود که نه تنها در افرادیکه دارای نقص در سیستم ایمنی بدن هستند، بلکه حتی در افراد با سیستم ایمنی طبیعی نیز می تواند منجر به مرگ گردد. از موارد خطیر دیگر در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی بدن و مبتلا به ویروس HPV گرفتاری مغز است که سبب مننژیت شده که می تواند منجر به مرگ شود.

افرادیکه مبتلا به نقص سیستم ایمنی بدن هستند، اگر گرفتار ویروس HPV شوند، وسعت ضایعات فیزیکی می تواند وحشتناک باشد، بنده بیماران متعدد که شیمی درمانی می شدند و مبتلا به این ویروس بودند را دیده ام، که هزاران ضایعه بصورت خوشۀ انگور در ناحیۀ تناسلی، ادراری، دهان، حلق و حنجره داشتند. بنده دو بیمار مبتلا به ویروس HPV و دارای نقص سیستم ایمنی بدن بعلت شیمی درمانی داشتم که بعلت وسعت ضایعات فیزیکی در اولی تمام مجرای ادرار پر از زگیل بود و بیمار نمی توانست ادرار کند و از مجرای ادرار خون سرازیر بود و در دومی بعلت گرفتاری وسیع ناحیۀ حلق و حنجره، بیمار دچار حالت خفگی شده بود که پزشکان مجبور شده بودند نای بیمار را از بیرون سوراخ کرده و داخل ریه لولۀ تنفسی بگذارند، که متأسفانه هر دو بیمار فوت کردند. این افراد در درجۀ اول بایستی به این ویروس گرفتار نمی شدند و اگر گرفتار شدند بایستی تمام ضایعات فیزیکی در همان مراحل ابتدائی از بین برده می شدند و از گسترش ضایعات جلوگیری می کردند. ضایعات زگیلی بسیار تٌرد و شکنده هستند و به راحتی خونریزی می کنند، در یک بیمار سرطانی دیگر که دارای ضایعات خوشه انگوری در ناحیۀ تناسلی بود، ضایعات در اثر ضربۀ مختصر دچار خونریزی وحشتناک شده بودند، درمان خونریزی این افراد برداشتن کل ضایعه است و گرنه اگر  یک ضایعۀ خوشه انگوری دچار خونریزی شود، در مدت کوتاهی بیمار مقدار زیادی خون از دست میدهد.

بطور خلاصه افرادیکه به هر علتی دچار ضعف در سیستم ایمنی بدن هستند (مثل افرادیکه شیمی در مانی می شوند و یا افرادیکه بعلت داشتن یک بیماری بخصوص از داروهای سرکوب کنندۀ سیستم ایمنی بئن استفاده می کنند)، هم زود گرفتار ویروس HPV می شوند و اگر گرفتار شدند، چون عامل اصلی مقابله با ویروس HPV سیستم ایمنی بدن است و این ویروس درمان اختصاصی ندارد، بنابراین بیماری باید بصورت تهاجمی درمان شوند و مهمترین پایۀ درمان زگیل تناسلی کاستن از تعداد ویروسها است، هر یک از زگیلها میلیونها ویروس دارد، و باید تمامی ضایعات قبل از گسترش به مرحلۀ خطرناک برداشته یا از بین برده شوند. در این بیماران بعلت وسعت ضایعات، کرایو یا فریز کردن و یا همان منجمد کردن و یا لیزر نمی توانند، ضایعات فیزیکی را بسرعت در یک جلسه از بین ببرند، بهترین درمان در این افراد کوتریزاسیون در مرکزی است که مجهز به دستگاههای درمانی مختلف لازمه این بیماری هستند.  علاوه از آن اگر ضایعات فیزیکی از بین برده نشوند بسرعت بصورت موضعی پیشرفت کرده و نواحی وسیعی را گرفتار می کنند، که در مواردی حیات بیمار را به خطر می اندازند.

کانال تلگرام بیماریهای ارولوژی:

https://telegram.me/urologicaldiseasedrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص باروری و ناباروری:

https://t.me/nabarvaridrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص سلامت جنسی:

https://t.me/salamatjensidrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص زگیل تناسلی:

https://t.me/zegiltanasolidrsafarineiad

کانال تلگرام مخصوص ترانسها:

https://t.me/Iraniantransgender

کانال کاربرد لیزر اربیوم یاگ

https://t.me/erbyaglaserdrsafarinejad

کانال بیماریهای آمیزشی

https://t.me/stddrsafarinejadدسترسی سریع

با ما در شبکه های اجتماعی

FacebookSocial-Network-Twitter-iconInstagram-Icongoogle_plus2icon-youtubelinkedin

سئوالات خود را اینجا مطرح نمائید

کانال تلگرام بیماریهای ارولوژی:

https://telegram.me/urologicaldiseasedrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص باروری و ناباروری:

https://t.me/nabarvaridrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص سلامت جنسی:

https://t.me/salamatjensidrsafarinejad

کانال تلگرام مخصوص زگیل تناسلی:

https://t.me/zegiltanasolidrsafarineiad

کانال تلگرام مخصوص ترانسها:

https://t.me/Iraniantransgender

کانال کاربرد لیزر اربیوم یاگ

https://t.me/erbyaglaserdrsafarinejad

کانال بیماریهای آمیزشی

https://t.me/stddrsafarinejadساعات کار کلینیک

ایام هفته: 22-13 بعد از ظهر

لطفا قبل از مراجعه نسبت به اخذ نوبت ویزیت اقدام نمایید. لطفا بعلت تراکم بیماران مراجعه کننده فقط بیمارانیکه نیاز به عمل جراحی دارند اقدام به اخذ نوبت ویزیت بفرمایند.

آدرس مطب

تهران میدان اقدسیه اراج کلینیک نیکان طبقۀ 5

تلفن جهت اخذ نوبت ویزیت: 71062500